Maroneia Antik Kenti,Tarihi | Tarihi Yapılar |

Maroneia Antik Kenti Trakya bölgesinde Abdera’nın doğusunda, Ege denizi kıyısında şehir.

Eski yazar Diodoros’a göre, adı, ismaros şehri Apollon’unun rahibi olan Maron’dan gelir.

Bazı eski yazarlar, şehrin Sakızlılar (Khioslular) tarafından kurulduğunu ileri sürerler.

Şehrin M.ö. VII. yy.da kurulduğu sanılır.

Attike-Delos Deniz birliğine üye olan şehir, Ptolemaios III’ten itiberen (247-221) Mısır’ın hâkimiyeti altına girdi.

M.ö. 200’de Pbilippos IH’ün, M.ö. 194-189 arasında Suriye ktalı Antiokhos III’ün eline geçti.

Q. Fabius şehri, suriye boyunduruğundan kurtardı.

Kısa bir süre sonra yeniden Philippos III’ün eline geçti.

Philippos’un sert yönetiminden bunalan şehir halkı, Roma’ya başvurarak bağımsızlığını kazandı.

Bugün Maroneia’nın yakınlarında yazıtlar ve Bizans devrine ait kalıntılar görülür.

Bir cevap yazın