Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Mars Kimdir,Efsanesi,Hikayesi | Roma Mitolojisi |

Mars Kimdir, Mitoloji,İtalyan kaynaklı ve Etrüskler tarafından Maris adıyla bilinen tipik bir roma tanrısı.

Junon’un oğlu olan ve önceleri Jüpiter’den üstün sayılan Mars, efsaneye ‘göre, Romulus’un babası, yani Romalıların da atasıdır.

Mars Efsanesi

Mars Gradivus adıyla çarpışmalar tanrısı da sayılan Mars şerefine, pomerium’un dışında ordunun talim yeri Mars alanında, Capene kapısında, Roma’da regia’ da ve Augustus’un Capitol’de, Forum’da yaptırdığı Mars Ultor tapınaklarında törenler düzenlenirdi.

Mars’a bazı oklar ve biri gökten düşmüş olan on iki kalkan adanmıştı.

Şerefine düzenlenen şenlikler, geçit törenleri ve Salien’ler adıyla anılan savaşçı rahiplerin yönetimindeki su ile arıtma ayinleri, önceleri ona adanmış olan ve roma yılının ilk ayı sayılan ayda yapılır.

Bu ay içinde de orduların sefere çıkma mevsimi başlardı.

Bundan sonra, orduların seferden dönüş zamanı olan ekim ayında da yeniden âyinler yapılırdı.

Mars, tabiatın ve bitkilerin tanrısı ve tarımın koruyucusu olarak da Mars Silvanus adıyla kutsanırdı. Ambarvalia’lar ve robigalia’lar sırasında da ona yakarılırdı.

Bazı düşünürlere göre, Mars’ın tarımsal kimliği savaş tanrısı olarak taşıdığı özellikten daha eski bir tarihe dayanır.

Bir diğer yoruma göre ise, bu iki kimlik her iki etkinlikle (savaş ve tarımsal çalışmalar) bağlantılı olarak birbirine paralel bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Ama gerçek, bu iki varsayımdan hangisi olursa olsun, Mars’ın aynı zamanda hem ormanlarda tarla açan (yeşil ağaçkakan ve kurt, Mars’a adanmıştı), hem tarımcı, hem de savaşçı olan roma halkının bu etkinliklerini yansıttığında şüphe yoktur.

Bundan dolayı da Mars, Romalılar için hem çok önemli, hem de çok sevilen bir tanrıydı.

Mars kültüyle ayrı bir rahip uğraşırdı (Flamen).

Ayrıca Augustus da, Roma’nın eski şenliklerine Mars şenliklerini ekledi.

Mars’ın sırf Roma ile ilgili olan efsanesinde sadece Rhea Sylvia ile olan aşkından söz edilir.

Latin edebiyatında rastlanan öbür efsaneler ise Ares ile ilgili efsanelerin Mars’a uygulanmış biçimleridir (Mars ile Venüs’ün aşkları)

Bir yanıt yazın