Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Masailer Kimdir,Masai Kabilesi | Kültür,Tarih,Halklar|

Masailer Kimdir,Kenya ve Tanzaniya’da nilhami ırkından halk: Anadolu’dan geldikleri sanılır; yaklş. 200 000 nüf.

Masai Kabilesi

Masai’ler, avrupalıların gelmesinden önce güçlü bir askeri ve savaşçı teşkilat kurmuşlardı: delikanlılar sünnet olduktan sonra ordugâhlarda yaşar ve yiyecekleri, topluluk tarafından sağlanırdı; düşmanı kovmak, özellikle sürülerini yağmalamak ve komşu kabileleri öldürmek için her an hazır olmak zorundaydılar.

Bugün Nairobi’nin güneybatısında sınır bölgesinde yaşayan Masai’ler, göçebedirler; sığır, koyun ve keçi yetiştirerek geçinirler.

Bir yanıt yazın