Maslahatgüzar Nedir,Ne Demektir

Maslahatgüzar Nedir,Ne Demektir,Bir devletin dışişleri bakanının bir başka devletin dışişleri bakanı nezdine gönderdiği diplomatik misyon şefi.Maslahatgüzarlar sınıfı, 1815 tarihli Viyana tüzüğü ile bunu tamamlayan 1818 tarihli Aachen protokoluna göre büyükelçiler, ortaelçiler ve mukim elçilerden sonraki dördüncü sırada bulunuyordu.

18 Nisan 1961 tarihli Viyana sözleşmesiyle mukim elçiler sınıfının iptal edilmesi üzerine üçüncü sırada yer aldı.

Maslahatgüzarların, diğer misyon şeflerinden protokol meseleleri bakımından farklı durumları vardır.

Gönderen devleti temsil etme yetkisiyle imtiyaz ve muafiyetten faydalanma bakımından herhangi bir özellikleri söz konusu değildir.

Gönderilen devletin dışişleri bakanı nezdine sürekli olarak tayin edilen maslahatgüzarlardan başka, geçici maslahatgüzarlar da vardır.

Bunlar diplomatik misyon şefinin yokluğunda veya görevini yapmasına bir engel çıkması durumunda tayin edilir.

Geçici maslahatgüzarların adı, misyon şefi veya onun yokluğunda gönderen devletin dışişleri bakanı tarafından, gönderilen devletin dışişleri bakanına bildirilmelidir.

İkinci Dünya savaşından sonra, farklı bloklara mesup devletlerin, birbirleriyle olan diplomatik ilişkilerini maslahatgüzarlar seviyesinde yürütmeyi tercih ettikleri görüldü.

Bir cevap yazın