Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Maurice de Broglie | Biyografi |

Maurice de Broglie Fransız fizikçisi (Paris 1875-Neully-sur-Seine 1960).

Albert de Broglie’nin oğlu, 1895’te Deniz Harp okulundan mezun oldu ve 1904’te denizcilikten ayrıldı, önce Meudon rasathanesinde, sonra Langevin’in öğrencisi olduğu College de France’da, en sonra da Chateaubriand caddesindeki özel laboratuvarında çalıştı.

1908’de bilim doktorasını yapan Broglie, Coltege de France’da genel ve denel fizik profesörü oldu.

İlk çalışmaları molekül fiziği, özellikle gazların iyonlaşması üzerinedir. ültramikroskop ile suda veya havada asılı duran ve bir elektrik alanına tâbi olan parçacıkların hareketini inceledi ve duman parçacıklarının elektriklenmesini keşfetti.

Sonra, 1913’ten itibaren dönen billûr metodunu uygulayıp X ışınlarının tayfı üzerinde çalıştı.

1921’de nükleer foto elektrik olayını buldu.

Bu buluşa göre X ışınlarıyla yayılan elemanlar, birbirlerinde parçacıkların tayflarının oluşumuyla ayrılabilen sınırlı elektron kategorileri yayar.

Bu tayflar, atomun yapısına doğrudan doğruya girmeyi sağlar.

Yayımladığı eserler: introduction âla Physique des Rayons X et Gamma (X ve Gamma Işınlan Fiziğine Giriş) [1938], Atomes, Radio-activite et Transmutations (Atomlar, Radyoaktivite ve Dönüşmeler) [1938].

 Maurice de Broglie

Bir yanıt yazın