Mecidi Nişanı Nedir,Ne Demek,Özellikleri

Mecidi Nişanı Nedir,Ne Demek,1851’de osmanlı padişahı Abdülmecid tarafından çıkarılan nişan (halk arasında Mecidiye nişanı denirdi).

Beş rütbesi vardı. Yabancılara verileceklerin dışında, birinci rütbeden 50, ikinci rütbeden 150, üçüncü rütbeden 800, dördüncü rütbeden 3 000 ve beşinci rütbeden 6 000 adet basıldı.

Yalnız birinci rütbenin murassaı vardı. Şekil bakımından beşer ışınlı yedi bölümden meydana gelirdi.

Işınların boyları, en uzunu ortadaki olmak üzere yanlara doğru gittikçe kısalır, her bölümün ışınları üzerinde bir ayyıldız görülür.

Mecidi Nişanı Özellikleri

Nişanın ortasındaki çemberle çevrili kabarık kısımda tuğra yer alır. Bu kısım etrafında kırmızı mineli bir fon üzerinde gayret, hamiyyet sadâkat sözleri yazılıdır.

En altta 1268 (1851) tarihi vardır. Nişanın asılacak yerinde, koyu kırmızı mineli bir ayyıldız vardır.

Kordon ucuna asılan birinci, boyuna asılan ikinci ve üçüncü rütbeli nişanlar yaklaşık olarak aynı büyüklükte, göğse takılan dördüncü rütbe bunlardan daha küçüktür.

Beşinci rütbe ise en küçükleridir. Ortasındaki tuğra alanı, altın kaplamadır.

Birinci ve ikinci rütbe’li nişanlarla birlikte göğsün sol veya sağına asılmak üzere şemseler verilir.

Şemseler birbiri üstüne gelmek üzere iki katlıdır. Bütün şemsede 56 ışın vardır.

Şemselerin göğse iliştirilmesi için arkasında gümüşten uzun bir emniyet iğnesi vardır.

Murassa Mecidi nişanının 7 bölümünden her birindeki 5 ışın üzerinde 29/32 kıratlık 21 taş, aylarda 4/32 kıratlık 5 taş, yıldızlarda 6/32 kıratlık 7 taş, asılma yerinde 1 kıratlık 6 taş, hilâlde yine 1 kıratlık 9 taş, böylece bütün nişanda 231 adet taş bulunur.

Murassa Mecidi nişanının şemsesine 401/2 kıratlık 532 adet taş yerleştirilmiştir.

Murassa Mecidi nisanının şemsesi göğsün sol tarafına, nişan ise kordon ucuna asılır.

Nişan sahibi öldüğü zaman vârisine intikal eder. Beratla verilen murassa nişanının harcı 1 000 kuruştur.

Birinci rütbe de dahil, bütün öbür rütbedeki nişanlar, sahibinin ölümünde Hâzineye geri verilir.

Bunların harçları, birinci rütbeninki 500, 2. rütbeninki 100, 3., 4. ve 5. rütbenin harçları ise 50’şer kuruştur.

Bir cevap yazın