Medler Kimdir,Tarihi

Medler Kimdir,Heredotos ve Strabon’a göre ari ırktan bir kavim. Başlangıçta göçebe olan Medlerin adı, ilk olarak Asur kralı Salmanasar III’ün (M.ö. IX. yy.) bir metninde yer almıştır.

Medler Hakkında Kısa Bilgi

Medler İran’a yerleştikten sonra VII. yy.da Hemedan’ı kendilerine başkent yaptılar.

M.ö. I. binyılda İran’da yaşamış olan İskitler, Frigyalılar ve Kimmerler halkına mensup olan Medlerin dili hint-avrupa diliydi, fakat kendilerine özgü bir yazıları olmadığı sanılmaktadır.

Sonradan Babillilerle birleşen Medler Asur imparatorluğunun yıkılmasını sağladılar.

Med kralı Kyaksares, M.ö. 614’te Asur’u, sonra da 612’de Ninova’yı ele geçirdi ve sınırlarını Kızılırmak nehrine kadar genişletti.

Lydia kralı Alyattes devrinde Medlerle Lydia’lılar arasında süren savaşlar M.ö. 585’te bir barış antlaşmasıyla son buldu.

M.ö. VI. yy.aa, pers kralı Kambyses, med kralı Astyages’in kızı Mandane ile evlendi ve bu evlilikten Büyük Keyhüsrev (Kuruş) doğdu.

Keyhüsrev kral olunca Med imparatorluğunu ve zorba hükümdarı Astyages’i ortadan kaldırmaya karar verdi.

Keyhüsrev Hemedan’ı ele geçirdi, Astyages’i esir aldı ve kızıyla evlendi. Bundan sonra da Medlerle Persler birleşti.

Tam bir med sanatından söz edilemez. «Luristan sanatı» adı altında toplanan ve göçebeler tarafından madenden yapılmış bazı eşyalar, Medlerin eseri olarak kabul edilebilirse de, Keyhüsrev’in zaferinden sonra med sanatı Akamanış dönemi iran sanatıyla karışır.

Persepolis kabartmalarında iranlılar plili uzun bir gömlekle bir çeşit oluklu taç, Medler de kısa bir gömlek veya düz bir harmani ile oval biçimde bir başlık giyerler.

Bir cevap yazın