Medresetü’l Mütehassisin | Osmanlı Tarihi |

Medresetü'l Vaizin Nedir
Medresetü’l Vaizin ,Osmanlı devletinde medresede öğretim yapanları, konuları üstünde uzman olarak yetiştirmek amacıyla İstanbul’da açılan okul.

Medresetü’l Vaizin Nedir,Osmanlı devletinde medresede öğretim yapanları, konuları üstünde uzman olarak yetiştirmek amacıyla İstanbul’da açılan okul.

1. Tefsir ve Hadis, 2. Fıkıh ve Usuli Fıkıh, 3. Kelâm, Tasavvuf ve Felsefe bölümleri olmak üzere üç şubeye ayrıldı.

II. Meşrutiyetten (1908) sonra medreseler yeniden düzenlenmek istenilince, Islahı Medaris nizamnamesine bağlı bir okul ve ihtisas dersleri gösterecek başka bir okul açılmasına karar verildi.

1917’de toplanan komisyon.

Medresetülmütehassisin adını Süleymaniye olarak değiştirdi.

Ders programı yeni biçime kondu.

Okul, Cumhuriyet devrinde kapatıldı.

Bir cevap yazın