Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Mefruz Suç Nedir,Örnek | Genel Hukuk Bilgisi |

Mefruz Suç Nedir,Fail, kanunda yazılı tipe uygun bir fiili, yani suçu işlemek için ve bu kastla hareket ettiği halde fiilin kanunda yazılı suç tiplerinden hiç birine girmemesi durumunda, mefruz suç söz konusudur.

Mefruz suça sözde suç da denir.

Mefruz suç, hukuki yanılmanın bir başka şeklidir.

Ancak hukuku bilmeme ve yanılmada fail, bir ceza kuralını bilmemekte veya yanlış yorumlamaktadır.

Mefruz suçta ise yanılma hukuki ve fiili olabilir.

Hukuku bilmemeye dayanan mefruz suçta fail, kanunun yasaklamadığı bir fiili suç sanmaktadır.

Meselâ evlenmesi yasak olan hısımlar arasında cinsi münasebeti türk kanunları cezalandırmamıştir.

Bu durumda iki kardeş bu fiilin suç teşkil ettiği kanısıyla cinsi münasebette bulunsalar, hukuki yanılmaya dayanan bir mefruz suç hali söz konusu olacaktır.

Bunun gibi, erkeğin zinası suçunun meydana gelebilmesi için, erkeğin karısından başka bir kadınla bir defa cinsi münasebette bulunması yeterli değildir.

O kadınla karı-koca gibi ve herkesçe bilinir bir şekilde yaşaması gereklidir.

Bu bakımdan evli olan bir erkek, karısından başka bir kadınla bir kere cinsi münasebette bulunmasının zina suçunu meydana getireceğini sanarak bu fiili işlerse, ortada mefruz suç vardır.

Çünkü fiili yapan kimse, hukuk kuralının tanımında yanılmıştır.

Mefruz suçun öteki çeşidini meydana getiren ve fiili yanılmaya dayanan mefruz suçta ise fail, kanuni tanımın esasında değil, fakat bazı unsurlarda ve bazı maddi hususlarda yanılmıştır.

Mefruz Suç Örnek

Meselâ, başkasının sanarak kendi malını alan, başkasının karısı sanarak kendi karısıyla cinsi münasebette bulunan, başkasıyla evli olduğunu sandığı halde aslında bekâr bir kadınla cinsi münasebette bulunan kimsenin fiilinde mefruz suç durumu vardır.

Ancak burada fail, kanundaki tanımın esasında yanılmış değildir, o, bu tanımı meydana getiren bazı maddi hususlarda yanılmıştır ve fiili yanılmaya dayanan mefruz suç durumu ortaya çıkmıştır.

Mefruz suçun cezalandırılmayacağı noktasında ceza hukuku doktrini birleşmiş durumdadır.

Bazı kanunlar mefruz suçun, cezalandırılmayacağını açıkça belirtir.

Meselâ İtalyan Ceza kanununda bu yolda açık hüküm vardır.

Türk kanunlarında mefruz suçun cezalandırılmayacağı yolunda açık bir hüküm yoksa da, kanuni unsurun eksik elması sebebiyle, aynı sonuca varmak gerekir.

Çünkü herhangi bir fiilin suç sayılabilmesi için gerekli olan unsurlar arasında en önemli husus, o fiilin suç olarak cezalandırılacağını gösteren kanuni bir kuralın varlığıdır.

Bu sebeple böyle bir kuralı ihlâl etmeyen fiillerin suç olduğu kabul edilemez.

Bir yanıt yazın