Megara Okulu

Megara okulu İsa’dan önce 400’e doğru, Megaralı Eukieides tarafından kurulmuştu. Eukleides ile çömezleri (Miletoslu Ebulides, İkhthyas, Dioklides, Pasikles, Bryson, Diodoros Kronos, Megaralı Stilpon) özellikle diyalektikçi olarak ün kazandı. Burada yapılan tartışmaların inceliği. Megara okuluna «eristik» (tartışmacı) lakabını kazandırmıştı.

Eukleides’in öğretisi Sokrates ile Parmenides’in düşüncelerinin bir karışımından meydana gelmişti. Eflatun, bu öğretiyi, Sophistes adlı diyalogda çürütmüştür. Megaralılar, Sokrates’in «iyilikli ile Parmenides’in «Bir»inin özdeş olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu görüşe göre, idea’lar asıl gerçeği meydana getirir, fakat kendi aralarında hiç bir ilişkileri yoktur.

Hareket, oluşum, yargı imkânsız, duyulur alem ise, görünüşten başka bir şey değildir. Megara’lılar Elea’lı Zenon gibi, özellikle hasımlarinın görüşlerindeki saçmalığı, imkânsızlığı belirtmeğe çalıştılar. İleri sürdükleri çekici kanıtlardan bazıları, bugün bile ünlüdür («Yalancı», «Buğday Yığını’», «Dazlak»). Megara okulunun ahlâk anlayışı kiniklerin ahlâk görüşüne yakındır; Diodoros Kronos ile Stilpon’un çömezi olan Kition’lu Zeron’u, dolayısıyla kurduğu Stoa’cılığı da etkilemiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir