Mehdiye Camii – Tunus

Mehdiye camii Tunus’ta, Mehdiye şehrinde, Fatımiler devrinde yapılmış cami. Bugün yalnız mihrabın bazı kalıntılarıyla avluya geçit veren kapı revakı kalmıştır.

Genişletilmiş orta sahnın sağında ve solunda dörder şahın, her iki ucunda da kayrevan tipine uygun birer kubbe vardır. Avlu, revaklarla çevrilidir.

Minare, dış duvarın güneybatı yönündedir. Revaklı avluya, dışarıdan bir çıkıntı olarak görünen, bir kapı revakından girilir.

Roma zafer taklarını hatırlatan revakın at nalı şeklinde bir kemeri vardır. Yine at nalı kemerli nişlerle süslüdür.

Bir cevap yazın