Mehdiye Savaşları | Tarih Bilgileri |

Mehdiye savaşları Mehdilerin Mısır’daki hıdivler ve İngiliz birliklerine karşı Seykân ve Hartum’da yaptıkları savaşlar (XIX. yy. sonları).

Mehdiye Savaşları
Mehdiye savaşları Mehdilerin Mısır’daki hıdivler ve İngiliz birliklerine karşı Seykân ve Hartum’da yaptıkları savaşlar (XIX. yy. sonları).

Muhammed Ahmed 1881’de Mehdi olarak ortaya çıkınca, ona karşı hükümetin Ebussuud kumandasında gönderdiği kuvvetler Mehdiler tarafından yenilgiye uğratıldı.

Bu sırada Mısır’da ingilizlere karşı başlayan Arabi isyanı yüzünden, hükümet ciddi tedbirler alamadı.

Bu yüzden Mehdiler üzerine yollanan Faşoda valisi Reşid Paşa, Yusuf Paşa el-Şallâbi ve İngiliz Hicks Paşanın kumandasındaki birlikler başarılı olamadılar.

Şeykân yakınında yenildiler.

Böylece Mehdilik, Kordufan ve Bahrel-Gazâl üzerinden Doğu Sudan’a kadar yayıldı.

Sevakin’de evvelce köle ticareti yapan Osman Diğna da Muhammed Ahmed’in hizmetine girdi.

Fakat Mehdi’nin batıya doğru genişlemek, El-Sünûsî ve Fas ile anlaşma teşebbüsü, sonuç vermedi.

1884’te Hartum’a karşı yaptığı bir saldırıyla İngiliz generali Gordon’un koruduğu şehri aldı (1885) ve burada öldü.

Yerine Abdullah geçti.

Mehdiler İngiliz generali Kitchener tarafından ortadan kaldırıldı (1898).

Mehdiye Savaşları

Bir cevap yazın