Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmed Ali Fethi Osmanbeyzade Kimdir,Hayatı

Mehmed Ali Fethi Osmanbeyzade Mehmed Ali Fethi Osmanbeyzade, Türk yazarı (Rusçuk 1804-İstanbul 1857).

İstanbul’da medrese öğrenimi gördü.

Rusçuk’ta müderrislik yaptı (1832), İstanbul’a dönüşünde Mektebi Maarifi Adliyede müderris, sonra Halep mollası oldu.

Sadrazam Mustafa Reşit Paşanın kurduğu Encümeni Daniş’e üye seçildi.

Mehmed Ali Fethi Osmanbeyzade Eserleri

Elhayr ül Hasat fi Şerh-i Müsteşar-ı Mütemen (Müsteşarı Mütemen Şerhi Hakkında Güzelin en Hayırlısı); Terceme-i Kelâm-ı Erbain-i Hazret i Ali (Hazreti Ali’nin Kırk Kelâmının Tercümesi); Hilye-i Sultanî (Sultanların Dış Görünüşleri); ilm-i Tabakat-ı Arz (Mineraloji İlmi).

Bir yanıt yazın