Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmed Arif Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmet Arif Bey Kimdir Osmanlı tarih yazarı (Erzurum 1845-istanbul 1897).

Mehmed Arif Bey Hayatı

Şarkikarhisar’dan Hacı Ömer Beyin oğlu ve Kara cehennem İbrahim Paşanın yeğeni.

Erzurum da, sonra Erzincan’da Dördüncü ordu tahrirat odasında görev aldı.

1877-1878 Osmanlı Rus savaşında Gazi Ahmed Muhtar Paşanın başkatibi oldu, savaş sona erinceye kadar bu görevde kaldı, iki yıl sonra Çekmece Çatalca’da da bu göreve devam etti.

Savaş sona erince yine Ahmed Muhtar Paşa’nın katibi olarak Girit’e, ertesi yıl, Yunanistan hudut tanzimi için kurulan komisyonda katip olarak Preveze’ye gitti.

1885’ten sonra Mısır fevkalade komiserliği başkatipliğinde bulundu.

Binbir Hadis Şerhi ile 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının Anadolu kısmına ait olan ve iki defa basılan Başımıza Gelenler (1910) adlı eserleri vardır.

Bir yanıt yazın