Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmed Arif Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Mehmed Arif Efendi Biyografi,Mehmed Arif Efendi Kimdir Osmanlı nişancısı ve reisülküttabı (Kastamonu 1743-istanbul-1813).

Mehmed Arif Efendi Hayatı

İstanbul’da sadrazam Melek Mehmed Paşanın oğlu Kapıcıbaşı Ahmed Beyin dairesinde yetişti.

Haremeyn mukataacılığı vazifesiyle, Saray’dan çıkıp, Hacegân sınırına girdi, önce Orduyu Hümayun’da, daha aoora da İstanbul’da ikinci ve birinci tezkimeci oldu.

Beyhan Sultan’ın yardımıyla, Büyük ruznamecilik ve çavuşbaşılık elde ettiyse de, Yusuf Ziya Paşa Mısır seferinden dönünce tekrar bütün vazifelerini kaybetti; haksızlığa uğradığı anlaşılınca, kendisine anadolu muhasebeciliği verildi.

Ordu ile birlikte Silistre’ye gitti.

Haziran 1807’de, reisülküttap oldu.

Daha sonra, kısa süreler içinde bir kaç defa nişancılık makamına yükseldi.

Bir yanıt yazın