Mehmed Atıf Bey Kimdir,Hayatı

Mehmed Atıf Bey Kimdir,Osmanlı devlet adamı (İstanbul 1836-1916). Meclisi Vâlâ Mektubi kaleminde ser halife oldu. 1873’te Mabeyn başkâtipliğine tayin edildi, Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra açıkta kaldı.

Bir ara Amasya mutasarrıflığına gönderildi. Hâtıra-i Atıf adlı yazma eseri, Abdülmecid ve Abdülaziz devri olayları için çok kıymetli bir kaynaktır.

Bir cevap yazın