Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mehmed Atıf Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Mehmed Atıf Bey Kimdir,Osmanlı devlet adamı (İstanbul 1836-1916).

Mehmed Atıf Bey Hayatı

Meclisi Vâlâ Mektubi kaleminde ser halife oldu.

1873’te Mabeyn başkâtipliğine tayin edildi, Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra açıkta kaldı.

Bir ara Amasya mutasarrıflığına gönderildi.

Hâtıra-i Atıf adlı yazma eseri, Abdülmecid ve Abdülaziz devri olayları için çok kıymetli bir kaynaktır.

 

Bir yanıt yazın