Mehmed Çaker Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Mehmed Çaker Efendi Türk şairi (Zile 1790 – işkodra 1857).

İstanbul’a geldi (1821).

Topçu ocağına girdi.

Mehmed Reşid Paşanın yanında sefere katıldı (1824).

Ocaktan ayrılarak Manastır’a döndü.

Arzuhalcilik yaptı.

Türk, arap ve İran edebiyatı üstünde çalıştı.

Rumeli valilerinden Mehmed Hamdi Paşaya kâtip oldu (1835).

Sonra işkodra valisi Yenişehirli Hasan Rıfat Halit ve Dilâver Paşaların, 1843’ten sonra da on bir yıl Bosnalı Osman Mazhar Paşanın yanında kâtiplik yaptı.

Şiirlerini ve Divan’ını işkodra’da düzenledi.

Bir cevap yazın