Mehmed Cemil Paşa Kimdir,Hayatı

Mehmed Cemil Paşa Kimdir,Hayatı (1828-1872),Osmanlı devlet adamı.Mustafa Reşid Paşanın oğlu.

Babasının sağlığında Paris ve diğer bazı Avrupa şehirlerinde elçilik kâtibi olarak bulundu.

1855’te Paris elçisi oldu, bir yıl sonra Paris’te toplanan barış konferansına osmanlı ikinci murahhası olarak katıldı.

Paris büyükelçiliğinden 1859 yılında ayrıldı. İstanbul’da bazı meclislerde üyelik yaptı.

1862-1865 yılları arasında ikinci defa.

1866-1872 yılları arasında ise üçüncü defa Paris büyükelçiliğinde bulundu.

1872’de Hariciye nazırlığına getirildi. Kırım’da Rusya imparatorunu karşılayıp Bükreş yoluyla dönerken volda birdenbire öldü.

Bir cevap yazın