Mehmed Ebubekir Akşit Kimdir | Biyografi,Tarih |

Mehmed Ebubekir Akşit Kimdir,Mısır’da kurulan İhşitoğulları devletinin kurucusu (Bağdat 882-Mısır 946).

Mehmed Ebubekir Akşit Hayatı

Eski Fergana hanları ailesinden Suriye genel valisi Tugac’ın oğlu.

928’de Remle, 930’da Suriye, 933’te Mısır genel valisi oldu.

Akşit, Abbasilere bağlı kalmak şartıyla, Mısır’da, başkenti Fustat olmak üzere İhşitoğulları devletini kurdu (934).

Abbasi halifesi Razi Billah’tan eski Fergana hanlarının «şahlar şahı» veya «kul» anlamına gelen «ihşit» unvanını aldı, kurduğu devlet de bu adla anıldı.

941’de Filistin, Suriye ve Lübnan’ı, 942’de Hicaz’ı ele geçirerek sınırlarını genişletti,

Bir cevap yazın