Mehmed Emin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Emin Paşa Kimdir Mehmed Emin Paşa (Eduard Carl Oscar Theodor schnitzer, Mehmed), alman kâşifi (Oppeln, Silezya 1840-Kinena, Kongo 1892).

Mehmed Emin Paşa Hayatı

1864 Yılında Berlin’de tıp öğrenimini tamamladıktan sonra 1865’te askerî doktor olarak, Arnavutluk’ta osmanlı hizmetine girdi.

Işkodra valisi İsmail Hakkı Paşanın teveccühünü kazanarak türk, arnavut âdetleri üstüne araştırmalar yaptı, bu arada Türkçe öğrendi.

Hayrullah adıyla halkın arasında güven sağladı.

Daha sonra Mısır’da mehmed emin olarak ün yaptı.

1875’te Mısır’a, oradan da mayıs 1876’da ekvator vilâyetleri merkezi Lado’ya gittiğinde kendisine genel vali Gordon Paşa tarafından askerî doktorluk görevi verildi.

Bu arada siyasî elçi olarak Uganda ve Unyoro’ya da gönderildi.

Haziran 1878’de ekvator bölgesi vilâyetlerine vali tayin edilen Emin Paşa buralarda karşılaştığı birçok güçlüğe rağmen idarede başarı sağladı ve bölgesini imara girişti.

Mehdî hareketinden sonra durumu sarsıldı; 1883 nisanında Hartum ile olan bağıntısı kesildi.

Mısır ordusunun Mehdî taraftarlarına yenilmesi ve Bahr-ül-Gazel’in düşmesi, durumu iyice karıştırdı.

Bu sıralarda Avrupa’da, ingilizlerin de yardım edecekleri Batı Afrika seferi düşünülüyordu.

Leopold IInin ajanı Stanley kumandasındaki kuvvetler Kongo üzerinden giderek Emin Paşa ile buluştular.

Ancak Emin Paşa böyle bir müdahaleye pek taraftar değildi.

Ayrıca kendi kuvvetleri arasında da, bir kaynaşma belirdi.

1888 Yılı haziranında Ömer Salih idaresindeki Mehdî kuvvetleri kendisini Lado’da kuşatmak istedilerse de oradan kurtarıldı.

Bu defa Stanley ile buluşup batı Afrika’ya gitti ve orada Almanya hizmetine girerek bugünkü Tanganika’ya sefer yaptı.

Tekrar eski askerlerini toplamağa giriştiyse de bir kabile reisi tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın