Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mehmed Esad Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Esad Efendi Eserleri, Mehmet Esat Efendi Hayatı,Mehmed Esad Efendi Kimdir Mehmed Esad Efendi (asıl adı Mehmed), osmanlı şeyhülislâmı (İstanbul 1570-1625).

Mehmed Esad Efendi Hayatı

Hoca Sadeddin Efendinin oğlu.

Babasından ve Geylanî Tevfik Efendiden öğrenim gördü.

Mülâzım, sonra Haseki müderrisi oldu (1588).

Sırasıyla Sahnı Seman (1590), Sultan Selim (1591), Süleymaniye medreselerine ve Dârülhadise tayin edildi (1593).

Sonra Edirne kadısı (1596), İstanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri oldu.

1604-1605 ve 1606-1608 yılları arasında iki defa Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra hacca gitti.

Kardeşinin ölümü üzerine (1615), şeyhülislâmlığa getirildi.

Ahmed l’in ölümünde, Mustafa I’in tahta geçmesinde ve öldürülmesinde, Osman II nin tahta çıkarılmasında büyük etkisi oldu.

Osman II, padişah olunca Esad Efendiye yalnız fetva işlerini bıraktı.

Kardeşinin öldürülmesi için gereken fetvayı vermediği için de Osman II ile arası açıldı.

Padişahın gönlünü almak için şeyhülislâmların sefere katılmaları âdet değilken Hotin seferine katıldı, ilgi görmeyince geri döndü.

Osman II nin, kızı Akile Hanımı istemesine önce karşı çıktı; evlenme gerçekleşince de Osman II ile ilişkilerini azalttı.

Bu sırada çıkan yeniçeri ayaklanmasında âsilerin cezalandırmak istedikleri kimseler hakkında fetva verdi ve ayaklanmayı bastırmak için padişahı, âsilerin isteklerini kabule zorladı.

Asilerin, Osman II yi tahttan indirme isteklerine karşı çıktı, fetva vermeyince de görevinden alındı.

Fakat bir süre sonra yeniden şeyhülislâm oldu (1623).

Şiirlerinde Esad mahlâsını kullanan Esad Efendi yazı sanatında, özellikle sülüs ve nesih’te ün yaptı. Celveti tarikatına girdiği, Aziz Mahmud Hüdayî Efendinin dervişlerinden olduğu söylenir.

Bir yanıt yazın