Mehmed Kabuli Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Kabuli Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (İstanbul 1812-1877).

Kâtip Emin Kabulî Efendinin oğlu.

Mektebi Maarifi Adliyede okudu.

Divan ve tercüme kalemlerinde çalışırken önce Berlin, sonra da Londra elçilik kâtiplerinde görev aldı.

Atina elçiliğine tayin edildi (1851).

Bir yıl sonra Tahriratı Hariciye kâtibi oldu.

Hariciye müsteşarlığına getirildi (1859).

Girit nizamnamesini hazırlamak için Ali Paşa ile birlikte oıaya gönderildi.

Dönüşünde Ticaret nazırı (1867), Viyana elçisi (1873), Şehremini (1874) ve ikinci defa Ticaret nazırı oldu.

1875’te Petersburg elçiliğine gönderildi.

Birinci Meşrutiyetin ilânından sonra (1876) açılan Ayan meclisi üyeliğine seçildi.

Bazı şiirleri vardır.

Bir cevap yazın