Mehmed Kamil Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Kamil Paşa,Osmanlı sadrazamı devlet adamı.Enderundan yetişti.

Sadrazam Mehmed Kamil Paşa

Mühendislik öğrenimi için Avrupa’ya gitti.

Miralay rütbesiyle, Mühimmatı Harbiye livasına tayin edildi.

Berlin ortaelçisi (1837), ferik (korgeneral) rütbesi ile Belgrad muhafızı, Bosna valisi ve vezir oldu.

Meclisi Vâlâ üyeliği, Ticaret nazırlığı (1848), Londra elçiliğinde bulundu.

Rumeli müfettişliği ve Cidde valiliğinde bulundu.

Seraskerlik, Halep ve İzmir valilikleri yaptı.

Bir cevap yazın