Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmed Lebib Efendi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

 

Mehmed Lebib Efendi Türk şairi (İstanbul 1785-1867). özel öğrenim gördü, babasının bulunduğu mektupçuluk kaleminde görev aldı.

Şumnu’da Mühimmatı Harbiye nezaretinde, daha sonra da Şûrayı Babıâli ve Ziraat meclisinde çalıştı.

Şiirde Divan edebiyatı geleneğine bağlıdır.

Ayrıca halk deyimlerine de şiirlerinde yer verir.

Mehmet Lebib Efendi Eserleri

Cevahiri Mülteka (Mültekanın incileri), Divan, Tuhfei Vehbi şerhi, Tuğ-rai’nin Lâmiyetül Acem (Acem Parıltıları) adlı kasidesinin türkçe şerhi, Fuzuli’nin Sıhhat ve Maraz (Sağlık ve Hastalık) adlı farsça risalesinin tercümesi.

Bir yanıt yazın