Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mehmed Memduh Paşa Kimdir,Hayatı,Eserleri

Mehmed Memduh Paşa Kimdir,Türk şairi (İstanbul 1839 – 1925).

Mazlum Fehmi Paşanın oğlu.

Bayezid ve Valide Rüşdi’de öğrenim gödü.

Mabeyn kitabetine, sonra Amedi kalemine girdi.

Maarif nezareti (1872) ve Sadaret mektupçuluğunda (1875), Şûrayı Umuru maliye üyeliğinde bulundu.

Konya (1887), Sivas (1889) ve Ankara (1893) valilikleri yaptı.

Vezaret rütbesiyle Dahiliye nezaretine girdi (1895).

Meşrutiyetin ilânından sonra (1908) azledilerek Sakız’a sürüldü. Genel aftan sonra İstanbul’a döndü.

Mehmed Memduh Paşa Eserleri

Berk-i Sebz (Yeşil Yaprak); Eser-i Memduh (1872); Terceme-i Hikâye-i Jönevyö (Fransızcadan tercüme) ı[1868]; Divan-ı Eşâr (Şiirler Divanı).

Bir yanıt yazın