Mehmed Nafi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Nafi Efendi Türk devlet adamı (?, 1724-İstanbul 1784).

Şeyhülislâm Seyit Feyzullah Efendinin torunu, öğrenimini bitirdikten sonra müderris (1738) ve sonra kadı oldu.

Üsküdar (1762), Edirne (1769), Medine (1774) kadılıklarında bulundu ve 1780’de İstanbul payesini aldı.

1781’de Anadolu kazaskeri oldu; ertesi yıl azledildi.

Bu sırada Rumeli payesini aldı ve bilfül Rumeli kazaskeri tayin edildi (1784).

Bir cevap yazın