Mehmed Nevres Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 Mehmed Nevres Paşa,Başmabeyinci Mehmed Beyin oğlu, öğrenimini Enderunda yaptı.

Musiki eğitimini, kayınpederi Beşiktaşlı Kemani Rıza Efendiden aldı.

Abdülaziz tahta çıkınca ikinci mabeyinci, daha sonra Çatalca kaymakamı oldu (1862).

Kısa bir süre sonra Istablı Amire (saray ahırları) müdürü, tekrar ikinci mabeyinci, sonra başmabeyinci oldu.

Azlinden sonra (1862) Bursa mutasarrıflığına), aynı yıl vezir rütbesiyle maliye nazırlığına getirildi.

Maarif nazırı (1863), Bursa mutasarrıfı (ikinci defa), Meclisi Vâlâ üyesi (1864), Kastamonu mutasarrıfı, ikinci defa baş mabeyici (1866), Sultan Abdülaziz’in musahibi oldu.

Padişahı temsil için, Hıdiv İsmail Paşanın kızının düğününe, Kahire’ye gitti (1869).

Dönüşünde tekrar başmabeyinci oldu (1870).

Tedavi için gittiği Fransa’da öldü.

Keman çalan Nevres Paşanın çok az bestesi vardır.

Bir cevap yazın