Mehmed Rauf Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Rauf Paşa (İstanbul 1832-1908) Türk devlet adamı.

Çerkez Abdi Paşanın oğlu, özel öğretmenlerden ders alarak Babıâli kalemine girdi.

Orduya er olarak katıldı. Subay oldu.

1849’da mülâzım rütbesiyle Ömer Paşanın yaveri olarak Kırım ve Bosna savaşlarına katıldı.

Paris antlaşmasından (1856) sonra ataşemiliter olarak Fransa’ya gönderildi.

Altı yıl Paris’te kaldı.

Fransız Kurmay okulunu bitirdi.

İstanbul’a döndükten sonra paşa oldu.

Sultan Abdülaziz’in yanında Avrupa gezisine çıktı (1868).

Dönüşünde Ali Paşanın maiyetinde Girit’e gitti. Müşirliğe yükseltilerek Girit valiliğine tayin edildi.

Daha sonra Yanya, işkodra, Kastamonu, Bağdat, Yemen, Selanik ve Bosna valiliklerinde bulundu.

1875’te bahriye nazırlığına getirildi.

Abdülhamid II’nin tahta çıkışından sonra ikinci defa bahriye nazın, sonra da serasker ve Tophane müşiri oldu.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra geri alınan Edirne’ye II. Ordu müşiri olarak gönderildi.

1881’de Hassa ordusu müşirliğine tayin edildi.

Yirmi yedi yıl bu görevde kaldıktan sonra emekliye ayrıldı

Bir cevap yazın