Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mehmed Sadık Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Sadık Paşa (1825-1901) Osmanlı sadrazamı,nazırı.

Müftü Abdullah Efendinin oğlu.

İzmir gümrüğünde görev aldı.

Orada Fuad Paşa ile tanıştı.

İstanbul’a giderek Babıâli Tercüme odasına girdi.

Beyrut emlâk tahriri memuru, sonra Selânik gümrük emini oldu (1867).

Divan Muhasebat üyeliğine (1866), Umumi Esham emanetine tayin edildi (1867).

Bazı mali meseleleri çözümlemek için Paris’e gitti (1868).

Maliye nazırı oldu (1869).

Dönüşte vezaret rütbesi verildi.

Bir yıl sonra Evkaf nezaretinde görev aldı.

Sonra Aydın valiliğine gönderildi.

Maliye nezaretine getirildi (1871, 2. defa). Sonra azledildi, tekrar Aydın valisi, Midhat Paşanın sadrazamlığında maliye nazırı (1872, 3. defa), rüsumat emini (1873), bir süre açıkta kaldıktan sonra Paris elçisi (1875), Tuna valisi (1877) oldu.

Daha sonra İstanbul mebusu seçildi.

Rüsumat emanetine getirildi (1878).

Cezeyiri Bahrısefit (Akdeniz adaları) valiliğine tayin edildi.

Sakız’a gitti, görevden uzaklaştırıldı ve Limni adasında oturmaya memur edildi.

Bir yanıt yazın