Mehmed Said Galip Paşa Kimdir,Hayatı

Mehmed Said Galip Paşa (İstanbul 1763 – Balıkesir 1828) Türk devlet adamı.

Sadaret Mektupçuluğu kalemi başhalifesi Seyit Ahmed Efendinin oğlu. Sadaret mektupçusuyfcen, 1787 Rus seferi sırasında orduda görev aldı.

Başhalife (1795), iki yıl sonra amedci tayin edildi.

Elçilikle Paris’e gönderildi (1801). İstanbul’a döndükten sonra büyük tezkireci, sonra reisülküttap (1806) ve nişancı oldu.

Yenilik taraftarı olduğa için Alemdar Mustâfa Paşaya sığınarak «Rusçuk yârânı» arasına katıldı.

Alemdar ve arkadaşları öldürüldüğü halde, Rusya ile başlayan barış görüşmelerini yönetecek tecrübeli başka kimse bulunmadığı için öldürülmedi.

Sadaret kethüdası (1811) ve üç yıl sonra reisülküttap oldu. Aynı yıl Kütahya’ya Gönderildi.

Kısa bir zaman sonra Bolu, Sivas (1816), Niğde, Ankara ve Çankırı, Kastamonu, Bozok, Kayseri, İzmit, Bursa valiliği yaptı.

Karadeniz muhafızıyken sadrazam tayin edildi (1823). Mahmud II’nin ıslahatçı düşünceleri karşısında görevinden ayrıldı (1824).

Vezarefi alınarak Gelibolu’ya, sonra Manisa’ya sürüldü. Erzurum valiliğiyle Şark seraskerliğine getirildi.

Sonra Balıkesir’e sürüldü.

Bir cevap yazın