Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmed Süreyya Bey Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Mehmed Süreyya Bey,Türk yazarı (İstanbul 1843 – 1909).

Dârülmaarif rüştiyesini bitirdi.

Babıali Tercüme odasına girdi (1863).

Ceride-i Havadis gazetesinin yazı kurulunda çalıştı.

Meclisi Maarif üyesi oldu (1886).

Osmanlı devleti ilerigelenlerinin biyografilerini, devlet kuruluşlarındaki değişme ve gelişmeleri inceledi.

Osmanlı devletinin kuruluşundan 1899’a kadar yetişen osmanlı hanedanı mensuplarının, devlet adamlarının, bilginlerin ve sanatçıların biyografileri ve eserleri üstünde çalıştı.

Mehmed Süreyya Bey Eserleri

Nuhbetü’l-Vakayi (Olayların En Seçkini), Sicill-i Osmanî (Osmanlıların Hayatları).

Bir yanıt yazın