Mehmet Akif Ersoy – Safahat | Ansiklopedik Bilgi |

Mehmet akif ersoy safahat içeriği,Mehmet akif ersoy safahat konusu,Safahat mehmet akif ersoy bilgi,Mehmet Akif Ersoy – Safahat Mehmet Akif Ersoy’un ilk şiir kitabı ve sonradan çıkan şiir kitaplarının genel adı.

Mehmet Akif Ersoy – Safahat Konusu

Safahat, şu şiir kitaplarını içine alır: Safahat (1911); Süleymaniye Kürsüsünde (1912); Hakkın Sesleri (1913); Fatih Kürsüsünde (1914); Hatıralar (1917); Gölgeler (1933).

Eserde, Mehmet Akif’in istiklal Marşı dışında bütün şiirleri ve manzum şiir tercümeleri vardır.

Akif, Safahat dizisinde, realist metodu kullanan, panoramadan kaçınarak ayrıntılara ilgi gösteren ve hayalci yanı hemen hiç olmayan bir gözlemci kimliğini taşır.

Toplum meseleleri ve dertlerini dile getirmeye çalışma bakımından idealist bir tutuma sahiptir.

Bu dizideki şiirler, kaynağını gerçek hayattan alan, ahlak, din, yurt konuları üstüne öğüt, hitabe, vaiz karakteri taşıyan öğretici ve lirik nitelikte eserlerdir.

Mehmet Akif Safahatla aruz veznini günlük konuşma diline uygular.

Bu dizideki kitaplarda on iki bine yakın mısra vardır.

Safahatta yer alan Ordunun Duası, Bülbül, Meçhul Şehid gibi bazı şiirler bestelenmiştir.

Bir cevap yazın