Mehmet Edip Emin Efendi Kimdir,Hayatı

Mehmet Edip Emin Efendi,Türk vakanüvisi (? – İstanbul 1801).

Divan kâtipliklerinde ve rikâbı hümayun teşrifatçılığında bulundu. 1786 ve 1792’de iki kere vakanüvis oldu. Aynı zamanda şairdi.

Tarih-i Edib adlı eserinde 1787-1792 yıllarını inceledi; özellikle İstanbul olayları üstünde durdu.

Eserinde Selim III’ün hattı hümayunu suretiyle Ahmed Vasıf Efendinin (öl. 1806) İspanya sefaretnamesi yer alır.

Bir cevap yazın