Mehmet Emin Yurdakul Kimdir,Hayatı

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir,(13 Mayıs 1869, İstanbul – 14 Ocak 1944, İstanbul),Türk şair.

Mehmet Emin Yurdakul Hayatı

Beşiktaş rüştiyesini ve idadisini bitirdi. Bir süre Mülkiye ve Hukuk mekteplerine devam etti (1890). Sadaret Evrak kalemine memur olarak girdi.

Mehmet Emin YurdakulBurada bir süre çalıştıktan sonra, Fazilet ve Asalet adlı küçük eserinin, devlet ileri gelenleri tarafından beğenilmesi üzerine, Rüsumat kalemine maaşlı memur oldu; Rüsumat Evrak müdürlüğüne getirildi (1893).

Osmanlı-Yunan savaşı sıralarında (1897) ilk şiirlerini yayımladı; Cenge Giderken şiiriyle ününü sağladı. Meşrutiyetten sonra,

Bahriye nezareti müsteşarlığı (1908), Hicaz (1909), Sivas (1910) ve Erzurum valiliklerinde bulundu (1911).

Ziya Gökalp’ın ortaya attığı türkçülük akımını benimsedi, Türk Yurdu dergisinin kurucuları arasına katıldı (1911). Emekliye ayrıldı (1912).

Osmanlı Meclisi Mebusanmda Musul mebusluğu yaptı (1914). Cumhuriyetin ilk yıllarında Şarkîkarahisar, Urfa ve İstanbul milletvekilliklerinde bulundu.

Şiir yazmaya Serveti Fünun döneminde başlayan Mehmed Emin, hece veznini kullanarak halkın diliyle yazma çığırını başlattı; yurt ve millet konularını duygusal bir dille işledi.

Türkçe Şiirler adlı kitabında bu dönemin değer yargılarına karşı çıkarak, millî bir edebiyat anlayışıyla,milliyetçiliği ileri sürdü.

Şiir gücünün zayıflığı, hece ölçüsünü iyi kullanamayışı edebiyat açısından başarılı olmasını engelledi. Bazı şiirlerindeki eğitici ve öğretici unsurlar. Mehmed Emin’i kuruluğa götürdü.

Mehmet Emin Yurdakul Eserleri

Fazilet ve Asalet (nesir, 1890); Türkçe Şiirler (1900); Türk Sazı (1915); Ey Türk Uyan (1914);Tan Sesleri (1915); Ordunun Destanı (1915);Dicle önünde (1916);Turana Doğru (1918); Zafer Yolunda (1918);İsyan ve Dua (1918); Türkün Hukuku (nesir, 1919); Aydın Kızları (1919); Mustafa Kemal (1928); Dante’ye (nesir, 1928); Ankara (1939).

Bir cevap yazın