Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

TarihBiyografi

Mehmet Esat Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi Kimdir Osmanlı şeyhülislamı (İstanbul 1847-1918).

Süleymaniye medreselerinde okudu, fetva emini Mehmed Nuri Efendiden icazet alarak öğretim hayatına başladı (1865).

1876’da Musile-i sahn rütbesiyle rüus-ı hümayuna ulaştı.

Bâbı Meşihat’ta görev aldı (1877); on bir yıl kalacağı Huzur-ı Hümayun muhataplığına getirildi (1881).

Trabzon mollalığı (1893) göreviyle devriye medreselerindeki süreyi tamamladı.

Bilâdi hamse (1895), Haremeyn (1898), Anadolu kazaskeri (1900) payelerini aldı.

1908 Meşrutiyetinde Meclis-i Tetkikat-i Şeriye başkanlığına, 1912’de fetva eminliğine getirildi; bir yıl sonra da şeyhülislâm oldu.

Mahmud Şevket Paşanın öldürülmesinden sonra kurulan Said Halim Paşa hükümetinde yerini korudu.

İttihat ve Terakki cemiyetinin güvenini kaybettiği için bir süre sonra görevinden ayrıldı (1914).

Bir yanıt yazın