Mehmet Halife Kimdir,Hayatı

Mehmet Halife Türk tarihçisi (XVII. yy.).

Bosna’lıdır. 1630 Yıllarında İstanbul’a geldi. Gürcü Koca Kenan Paşanın hizmetinde bulundu.

Sultan İbrahim zamanında sarayın seferli odasına girdi.

Enderunda halifelik derecesine kadar yükseldi.

Tarih-i Gılmânî adlı eseri, Osmanlı tarihinin 1623-1664 yıllarını ele alır.

Bir cevap yazın