Mehmet Halife Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Mehmet Halife Türk tarihçisi (XVII. yy.).

Bosna’lıdır. 1630 Yıllarında İstanbul’a geldi.

Gürcü Koca Kenan Paşanın hizmetinde bulundu.

Sultan İbrahim zamanında sarayın seferli odasına girdi.

Enderunda halifelik derecesine kadar yükseldi.

Tarih-i Gılmânî adlı eseri, Osmanlı tarihinin 1623-1664 yıllarını ele alır.

Bir cevap yazın