Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mehmet Nadir Şah Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmet Nadir Şah Afgan kralı (Dehradum, Hindistan 1880 – Kâbil 1933).

Mehmed Yusuf Hanın oğlu, eski afgan emîri Dost Mehmed Hanın yeğeni.

Afgan emîri Habibullah Hanın, Afganistan’ın bağımsızlığını sağlamak için yaptığı Hindistan gezisine katıldı.

General oldu; lngilizlere karşı yapılan bağımsızlık savaşlarında gösterdiği başarılar dolayısıyla başkumandan ve harbiye nazırı tayin edildi.

Emanullah Han kral olduktan sonra, Habibullah Hanın öldürülmesi olayına karıştığından tutuklandı, sonra yeniden ordu kumandanlığına getirildi.

Afganistan, lngilizlere karşı tekrar savaşa başlayınca, emrindeki kuvvetlerle, Hindistan sınırını geçerek Veziristan’ı ele geçirdi.

Bu başarısından dolayı ikinci defa harbiye nazırlığına getirildi.

Emanullah Hanın orduda yapmak istediği yenilikleri desteklemediği için Paris’e elçi tayin edildi (1924); bir süre sonra, elçilikten çekilerek Fransa’da yerleşti.

Bu sırada Emanullah Han, tahtı kardeşi înayetullah Hana devretmek zorunda bırakıldı.

Beççei Saka’nın Kâbil’e gelerek, Habibullah Han adıyla tahtı eline geçirmesi üzerine Bombay’a gelen Nadir Şah İngilizlerle anlaştı; çevresinde toplanan güney afganistan kabilelerinin yardımıyla, Kâbil’i alarak Beççei Saka’yı öldürdü ve kral oldu (1929).

Yönetimine karşı ayaklanmalar başladı..

Türkiye büyükelçisi Gulam Nebi Hanın geri çağırılarak bir bahaneyle astırılması, güneyde yeni ayaklanmalar çıkmasına sebep oldu.

Ayaklanmaları bastırmak için, birçok yurtsever ve aydın asıldı.

Nadir Şah, sonunda bir öğrenci tarafından öldürüldü.

Nadir Şah zamanında fabrikalar kuruldu, Tıp fakültesi ve başka yüksek okullar açıldı.

Tarım ve hayvancılıkta ilerlemeleı oldu.

Bir yanıt yazın