Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mehmet Nuri Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Mehmet Nuri Efendi Kimdir rıfaî şeyhi (öl. İstanbul 1856).

Mehmet Nuri Efendi Hayatı

Medrese öğrenimi gördü.

Şeyhülislâm Mekki Efendinin aracılığıyla Selim III’ün şehzade ve sultanlarına hoca tayin edildi.

Sonra rıfaî şeyhi İbrahim Efendiden el aldı; şeyh oldu.

Tasavvuf konularını işleyen kitaplar yazdı.

Mehmet Nuri Efendi Eserleri

Terceme-i Makalât-ı Seyyid Ahmed Rıfui (Seyyid Ahmed Rıfai’nin «Makalelerinin Teıcümesi); Tabimame-i Muhibban (Tarikat Dostlarının Rüyalarını Yorumlama Kitabı); Terbiyelü’l Talibtn (Taliplerin Eğitimi); Miftah-ul Havas (Fal Anahtarı); Ravzat-ül-Ezkûr (Zikirler Bahçesi).

Bir yanıt yazın