Mehmet Rahmi Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmet Rahmi Bey Sancak muhasebecisi Ahmed Hilmi Efendinin oğlu.

Mektebi Mülkiyei Şahane’yi bitirdi.

Şûrayı Devlet’te önce kâtip, sonra üye olarak çalıştı.

Bir ara azınlık okullarında edebiyat dersi verdi.

Dârülelhan (İstanbul konservatuvarı) müdürlüğünde bulundu.

Ney çalardı, 34 bestesi (şarkı) vardır.

Bir cevap yazın