Mehmet Şevket Paşa Kimdir,Hayatı

Mehmet Şevket Paşa Kimdir,Hayatı Mektebi İrfan’ı bitirdi. Maliye kaleminde göreve başladı.

Bağdat, Erzurum, İzmir defterdarlıklarında, İzmir Rüsumat nazırlığında, Rüsumat Meclisi başkanlığında, Şûrayı Devlet üyeliğinde bulundu.

Vezir rütbesine yükseldi (1880). Kâni Paşa ile birlikte gümrük nizamnamelerini hazırladı.

Bir cevap yazın