Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mehmet Yaver Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmet Yaver Paşa Kimdir,Türk kumandanı ve idarecisi (öl. Erzurum 1876).

Harbiyeyi piyade yüzbaşısı olarak bitirdi (1847).

Zaptiye müşirliği kaymakamı (1871), hassa müşiri, Tophane nazırı ve serasker oldu (1872).

Adana valiliği, Askerî Tanzimat meclisi reisliği ve 5. Ordu müşirliğinde bulundu.

4. Ordu müşaviri ve Erzurum valiliği yaptı.

Bir yanıt yazın