Mekin Kimdir,Hayatı

Mekin Kimdir,Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Mekin Hayatı

Yalnız Mısır idari teşkilâtında sekreter olarak çalıştığı bilinir, iki bölümden meydana gelen El-Mecmu-ül-Mübarek adlı ünlü genel tarihi yazdı.

Eserin birinci bölümü dünyanın yaratılışından İslâmlığa, ikinci bölümü ise İslâmlığın başlangıcından 1260’a kadar geçen olayları içine alır.

Genel tarih bölümü, İncil ve Taberi’nin tarihi esas alınarak yazıldı; Adem’den başlayarak büyük tarihi kişilerin hayat hikâyelerini, ön asya devletlerini, roma ve bizans tarihlerini, bazı iklim meselelerini anlatır.

İkinci bölümde çeşitli tarihçilerin (Taberi, Entykhos v.b.) eserlerinden yararlanıldı.

Bu bölüm, özellikle doğu kilise tarihi bakımından önemlidir Eserin birçok elyazması nüshası ve çeşitli dillere tercümeleri vardır.

Bir cevap yazın