Mekkizade Mustafa Asım Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Mekkizade Mustafa Asım Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarından (?, 1773-İstanbul 1846).

Mekkizade Mustafa Asım Efendi Hayatı

Şeyhülislâm Mekkî Efendinin oğlu, 1797’de Galata kadısı oldu.

1801’de Mekke payesine, 1809’da İstanbul payesine erişti; 1811’de Anadolu, 1814’te Rumeli kazaskeri oldu. 1818’de birinci defa şeyhülislâm tayin edildi, bir yıl sonra azledildi.

1823’te ikinci defa, 1833’te üçüncü defa şeyhülislâmlık makamına geldi.

Sonuncu defa Mahmud II’nin ölümünden (1839) ve Sultan Azdülmecid’in tahta çıkmasından sonra da görevinde bırakıldı.

ölünceye kadar şeyhülislâm kaldı.

Bir cevap yazın