Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mektubizade Osman Raşit Paşa Kimdir,Hayatı

Mektubizade Osman Raşit Paşa Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1880).

Mektubizade Osman Raşit Paşa Hayatı

Önceleri ilmiye sınıfındandı. Kapan naibi, miri kâtibi ve muhallefat kassamı, İzmir kadısı (1836) oldu.

Mülkiye sınıfına geçti.

Aydın kaymakamı, Trabzon müfettişi, zaptiye muavini oldu. Azledildi.

Zahire müdürlüğü, şehreminliği (1857-1858), Meclisi Vâlâ ve Tanzimat meclisi üyelikleri (1860) yaptı.

Vezaretle İzmir valisi oldu (1860); azledildi. Cezairi Bahri Sefid (Akdeniz adaları) valisi tayin edildi (1863).

Bir yıl sonra azledilerek İstanbul’a döndü.

Bir yanıt yazın