Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Melek Ahmed Bey Kimdir | Biyografi,Tarih |

Melek Ahmed Bey Biyografi,Melek Ahmed Bey Kimdir,Osmanlı tarihçisi’ (Mora ?-Selanik 1871).

Melek Ahmed Bey Hayatı

Tiryaki Hasan Paşa soyundan. Kumca ve Fransızca bilirdi.

Bazı mutasarrıflıklarda ve devlet hizmetlerinde bulundu.

Mutasarrıflık ve saire gibi devlet hizmetlerinde bulundu.

1236 (1821) senesinde zuhura gelen Yunan ihtilaline dair olup Rum fetretini münteç olan Eterya’nın birinci tertibcisi Eksanto’nun ihtilal te’sisine dair olan risalesini ve Yunan tarihinin mühim münderecatını terceme ve kendi tahkikat ve mutalealarını ilave ile güzel bir eser vücuda getirdi basılmamıştır.

Bu tarihin mukaddimesinden bir parçası «Encümen» Kütübhanesinde vardır.

Bir de Tarih-i Kudema-yi Yunan ve Makedoniyan (Eski Yunanlılar ve Makedonyalılar Tarihi) isminde bir tarihi vardır.

1288 (1871) tarihinde Selanik’te irtihal ederek Hortacı Camii avlusunda defn edilmiştir.

Melek Ahmed Bey Eserleri

Yunan İhtilâli ve Dunu Hazırlayan Aksanto’nun Yaptığı İşler Hakkında Risale, Tarih-i Kudemayı Yunan ve Makedonya (Eski Yunan ve Makedonya Tarihi).

Ayrıca bazı yunanca tarih eserlerinden parçalar tercüme etmiş, bunlara kendi düşüncelerini de koymuştur

Bir yanıt yazın