Melek Ahmet Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Melek Ahmet Paşa Kimdir Osmanlı devlet adamı (?-istanbul 1662).

Melek Ahmed Paşa Hayatı

Melek Ahmet Paşa Kimdir 
Melek Ahmet Paşa,1652 Rumeli 1658 ,Bosna Beylerbeyi Sadrazam Melek Ahmed Paşa Evliyâ Çelebi’nin anne tarafından akrabasıdır.

Aslen abaza, deniz ümerasından Pervane Kaptan’ın oğlu.

Dârüssaade ağası Mustafa Ağa vasıtasıyla, çocukken saraya girdi.

Silâhtarlığa kadar yükseldi.

Başlangıçta şişmanlığından dolayı verilmiş olan Malak lakabının, rütbesinin yükselmesiyle Melek’e çevrildiği söylenir.

Bağdat’ın fethinden sonra Diyarbakır eyaletine tayin edildi (1638).

Bir süre Musul muhafızlığında bulundu; İstanbul’a dönüşünde kubbealtı vezirleri arasına girdi (1640).

Murad IV’ün kızı Kaya Sultanla evlendirildi (1644).

Şam ve Halep eyaletlerinde beylerbeyliği yaptıktan sonra Bağdat’a nakledildi, fakat vazifesi başına gitmeden Kara Murad Paşanın yerine sadrazam oldu (1650).

Sadrazamlığında hâzineye gelir temini için bulduğu ve uyguladığı tedbirler önce beğenildi, sonra ağır tenkitlere uğradı.

Çünkü rüşvete mâni olmak için memuriyetlerin devletçe satılması, altın ayarının bozulması gibi çareler beklenilen faydayı sağlamadığı gibi devlet bünyesini de sarstı.

Bu sarsıntı ayaklanmalara sebep oldu.

Sadrazamlıktan azledilerek Silistre eyaletine tayin edildi (1651).

Daha sonra yine kubbealtı vezirleri arasına alındı, ibşir Mustafa Paşa sadrazam olarak İstanbul’a gelinceye kadar onun sadaret kaymakamlığını yaptı (1654).

Fakat İbşir Paşa onu kendisine rakip gördüğü için Van eyaletine tayin etti.

Sonra Bosna eyaletinde beylerbeyliği yapan (1658) Ahmed Paşa emekliye sevkedildi (1660).

O da İstanbul’a dönerek ömrünü karısı Kaya Sultanın konağında geçirdi, iyi ahlâk sahibi, yardım sever bir insandı.

Evliya Çelebi akrabasındandı.

Birçok kabiliyetli kimseleri de himayesine almıştı.

Bir cevap yazın