Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Melek İbrahim Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Melek İbrahim Paşa Kimdir Türk devlet adamı (Divrik ?-öl. 1685).

Melek İbrahim Paşa Hayatı

Ölümünden önce Şeytan, ölümünden sonra da Melek lakabı ile tanınan İbrahim Paşa, Mehmed IV zamanının vezirlerindendir.

Başdefterdarlık yaptı; vezir rütbesiyle Mısır valisi (1660) oldu.

Sonra azledilerek hapsedildi.

Diyarbekir. Şam valiliklerine getirildi.

I668’de azlinden sonra Kandiya muhafızlığında, Erzurum ve Budin valiliğinde bulundu.

Kara Mustafa Paşanın Viyana’daki bozgunundan sonra Macaristan seraskeri oldu.

Avusturya ordularının kuşattıkları Budin’i (Budapeşte) kahramanca savundu.

Böylece düşmanı geri çekilmeye mecbur bıraktı.

Fakat diğer kalelerin Avusturyalılar eline geçtiğini görünce elverişli şartlarla barış için Avusturya kumandanına haber yolladı.

Fakat siyasî hasımlarının padişaha bildirdiği bu haberleşme bir hainlik sayıldı.

Yaşı doksana yaklaşmış olan İbrahim Paşanın başı kesildi.

Rukiye Sultan ile evlenerek saraya damat da olmuştu.

Bir yanıt yazın