Melikül Adil

Melikül Adil Salâhaddin’in kardeşi, Mısır’da Salâhaddin’e vekâlet etti (1175-1182), sonra Halep hükümet başkanı oldu. Naip olmak üzere Mısır’a çağırıldı (1186), oradan da vali olarak El-Karak’a gönderildi. Üçüncü Haçlı seferinde Franklara karşı savaşa katıldı (1188) ve 1191’de Salâhaddini Eyyubî ile Aslan Yürekli Richard arasındaki barış görüşmelerini yönetti.

Richard, kızkardeşini Melikülâdil’e vermeyi tasarladı. Salâhaddin’in ölümünden (1193) ve mirasçıları arasındaki çekişmeden sonra, Melikülâdil, yeğeni Aziz’in (öl. 1198) hâkimiyeti sırasında Suriye’ye ve Mısır’a sahip oldu. 1200’den sonra Mısır, Suriye ve Mezopotamya’yı hâkimiyeti altında topladı, böylece Salâhaddin’in imparatorluğunu yeniden kurarak hanedanın başına geçti. Oğlu Kemal’i Kahire’de bırakarak, Filistin’de Beşinci Haçlı seferine karşı savaştı ve Franklar mayısta Dimyat önünde karaya çıktıkları sırada öldü.

 

Bir cevap yazın