Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Memduh Şevket Esendal Kimdir | Biyografi |

Memduh Şevket Esendal Biyografi, Memduh şevket esendal dönemi, Memduh Şevket Esendal Hayatı ve Eserleri,Memduh Şevket Esendal Kimdir Türk hikaye ve romancısı (Çorlu 1883-Ankara 1952).

Memduh Şevket Esendal Hayatı

İstanbul’da Kumkapı Abdullah Efendi mahalle mektebini, Fevziye rüştiyesini, Edirne idadîsini bitirdi.

İttihat ve Terakki cemiyetinde siyasete karıştı (1906).

Reji idaresinde çalıştı.

Partisinin teftiş kurulunda görev aldı (1908); umumî müfettiş oldu.

Mütarekede İstanbul’un işgalinden sonra hakkında tevkif kararı çıktığı için İtalya’ya kaçtı (1919).

Atatürk tarafından Ankara’ya çağrıldı; B.M. M. hükümetinin ilk ortaelçisi olarak Azerbaycan’a gönderildi (1920).

1923-1925 Yıllarında İsatnbul’da gazetecilik (.Meslek gazetesini çıkardı [1925]), Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih, coğrafya öğretmenliği yaptı.

İran, Afganistan ve S.S.C.B.’de büyükelçilik görevinde bulundu (1926-1938).

Bilecik ve Elazığ’dan milletvekili seçildi. C.H.P. genel sekreteri oldu (1941-1945).

Siyasî hayatında tarıma ve küçük sanatların gelişmesine dayanan bir ekonomi hayatının gerçekleşmesine çalıştı.

Eski esnaf loncalarının yeniden canlandırılması fikrini destekledi.

Esnaf odalarını kurdu; parti teşkilâtında meslekî temsil esası üstünde durdu, ilk hikâyelerini ve Miras adlı romanını Meslek gazetesinde yayınlayan Memduh Şevket, Ayaşlı ve Kiracıları (1934) adlı romanı ile Cumhuriyet Halk partisinin roman yarışmasında derece aldı (1942).

Hikâyeleri iki cilt halinde yayınlandı (Hikâyeler, 1946).

Eserlerinde M.Ş.E., Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, istemenoğlu gibi takma adlar kullandı.

Memduh Şevket Esendal, eserlerinde günlük hayatı karışık entrikalara bağlamadan basit çizgileriyle ele aldı. Tabiîliği ön planda tuttu.

Süssüz, açık ve sıcak bir dille çeşitli toplum tabakalarından gelen tipleri canlandırdı. özellikle küçük insanları ele aldı.

Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanında Cumhuriyetten hemen sonraki yılların Ankara’sında oda oda kiraya verilen bir evin dokuz odasında yaşayan türlü kişilerin bir mevsimlik toplu hayatlarını ve ayrı ayrı devam ettirdikleri serüvenlerini gerçekçi gözle, sadelik ve içtenlikle anlattı.

Bir yanıt yazın