Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Memikzade Mustafa Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Memikzade Mustafa Efendi Türk şeyhülislâmı (öl. Halep 1657).

Amasyalı Mehmed Efendinin oğlu, öğrenimini bitirerek mülâzemet aldıktan sonra müderris oldu.

Kudüs, Mısır, Galata, İstanbul kadısı, Anadolu ve Rumeli kazaskeri (1648) oldu.

Bir süre sonra azledilerek emekliye ayrıldı (1650).

İkinci defa Rumeli kazaskerliğine getirildi (1653).

1654’te Pravadi arpalığı verilerek tekrar azledildi.

Vakayı Vakvakiye’den sonra Abdurrahman Efendinin yerine şeyhülislâm oldu (1656), tayininden 13 saat sonra azledilerek Halep kadılığına gönderildi.

Bir yanıt yazın